Modlitwa za Ukrainę – 17.03.2024

17 marca – modlitwa o Ukrainę

Miłosierny Boże,

Dziś chcemy naszymi modlitwami objąć Ukrainę, osoby w Ukrainie i z Ukrainy, a w szczególności luteranki i luteran w tym kraju.

Wspominając Ukrainę, która została dotknięta wojną i cierpieniem, prosimy Cię o Twoje prowadzenie i wsparcie dla wszystkich, którzy doświadczają straty, trudności i strachu z powodu konfliktu w tym kraju i na całym świecie.  

Pamiętaj Boże o tych, którzy opuścili swoje domy i ojczyznę, szukając schronienia i bezpieczeństwa w obcych krajach. Udziel im wsparcia i otocz troską w niespokojnych czasach.

Wzrastająca liczba ofiar wojny i zniszczeń budzi w nas ból i smutek. Prosimy Cię, abyś pocieszał i uzdrawiał rany tych, którzy stracili swoich bliskich i którzy doświadczają traumy związanej z wojną.

Pamiętaj również o luteranach i luterankach w Ukrainie. Niech Twoja łaska prowadzi te wspólnotę w służbie dla potrzebujących i w budowaniu pokoju wśród ludzi. Niech wiara przynosi nadzieję i światło w ciemnościach wojny.

Ojcze, błagamy Cię o pokój w Ukrainie, o pokój na świecie i o zakończenie wszelkiej przemocy. Amen.

Sytuacja w Ukrainie
Do wybuchu wojny w lutym 2022 Ukrainę zamieszkiwało 41 milionów ludzi. Rosyjska agresja zbrojna przyniosła temu państwu i jego mieszkańcom wojnę, zniszczenie i ofiary. Według wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców do 3 października 2023 r. ok. 6,2 mln Ukraińców opuściło kraj i nie wróciło.

Chrześcijaństwo wyznaje w Ukrainie blisko 85% ludności. Zdecydowana większość to prawosławni należący do różnych patriarchatów: ukraińskiego (ponad 43%) i moskiewskiego (przeszło 15%). Pozostali chrześcijanie to katolicy obrządku greckiego i rzymskiego (ponad 11%) oraz protestanci stanowiący blisko 2% ludności.

Niemiecki Ewangelicko-Luterański Kościół Ukrainy jest członkiem Światowej Federacji Luterańskiej od czerwca 2022 r., wcześniej działał w ramach Federacji Ewangelicko-Luterańskich Kościołów w Rosji i Innych Krajach. W 2019 r. rada biskupów federacji podjęła decyzję, że jej członkowie mogą ubiegać się o indywidualne członkostwo ŚFL.

Kościół skupia 1000 członków w 24 parafiach luterańskich i 160 w czterech parafiach reformowanych, które są członkami stowarzyszonymi. W Kościele służy ośmiu księży, jeden diakon oraz pięciu pracowników świeckich. W wyniku wojny działalność Kościoła została zakłócona, lecz stara się on pomagać rodzinom ofiar, poszkodowanym i wszystkim potrzebującym bez względu na wyznanie.

Źródło: luteranie.pl

Źródło fotografii: Światowa Federacja Luterańska

Biskup Pawło Szwarc – zwierzchnik Niemieckiego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Ukrainy