Modlitwa o Federację Rosyjską – 11.02.2024

11 lutego – modlitwa o Federację Rosyjską

O Boże, który jesteś źródłem pokoju i mądrości, zwracamy się do Ciebie z pokornymi sercami, prosząc o Twoje błogosławieństwo i opiekę nad luterankami i luteranami w Rosji, Kazachstanie, Uzbekistanie, Kirgistanie, Azerbejdżanie, Tadżykistanie, Białorusi i Mołdawii.
Słysząc doniesienia z wojny prowadzonej przez Rosję, obserwując cierpienie ludzi na Ukrainie, prosimy Cię, Panie, o zakończenie konfliktu. Niech Twoja miłość i pojednanie zapanują nad nienawiścią i przemocą. Natchnij mądrością rządzących, by podejmowali decyzje zgodne z Twoją wolą, szukając dobra swoich obywateli i pokoju na świecie. Niech serca wszystkich ludzi będą otwarte na dialog, kompromis i współpracę, aby budować mosty między narodami i dążyć do rozwiązania konfliktów.
Daj Kościołom luterańskim w Rosji odwagę, by mogły służyć jako instrument Twojej miłości i pokoju. Niech wierni i duchowni tego Kościoła doświadczają Twojej obecności i prowadzenia. Daj im siłę i mądrość w głoszeniu Twojej Ewangelii, aby mogli nieść pocieszenie i nadzieję wszystkim potrzebującym.
Zawierzamy Ci, Panie, wszystkie te sprawy i prosimy o Twoje błogosławieństwo. Amen

Sytuacja Federacji Rosyjskiej

Terytorium Rosji zamieszkuje ponad 146 milionów mieszkańców reprezentujących ponad 20 różnych grup etnicznych. Przeszło 73% Rosjan to chrześcijanie: 71% to prawosławni, a zaledwie 1,8% wiernych to protestanci różnych denominacji.

Na terenie Federacji Rosyjskiej działają dwa Kościoły ewangelickie będące członkami Światowej Federacji Luterańskiej:

Federacja Ewangelicko-Luterańskich Kościołów w Rosji i Innych Krajach liczy ponad 26 tysięcy wiernych w 400 parafiach. Federacja skupia Kościoły członkowskie i członków stowarzyszonych w Rosji, Kazachstanie, Uzbekistanie, Kirgistanie, Azerbejdżanie, Tadżykistanie, Białorusi i Mołdawii. Jest zarządzana przez konferencję biskupów, na której czele stoi arcybiskup.

W momencie wybuchu konfliktu na Ukrainie arcybiskup Dietrich Brauer jednoznacznie skrytykował rosyjską agresję i zaapelował do władz o zakończenie wojny. Ze względu na obawy przed prześladowaniami i aresztowaniem, duchowny opuścił kraj wraz z rodziną udając się do Niemiec. Pod presją rządowych instytucji, ale również przy wsparciu części swoich wiernych, synod Kościoła dokonał wyboru nowego arcybiskupa, przychylnego władzy.

Kościół Ewangelicko-Luterański Ingrii w Rosji liczy 8 tysięcy wiernych. Ingria to historyczna kraina nad Newą i Zatoką Fińską. Kościół ten ma głębokie powiązania z historią Ingrian, czyli ludności fińskiej zamieszkującej te tereny. Pierwsza parafia luterańska w Ingrii powstała w 1611 roku, co uznaje się za datę oficjalnego powstania Kościoła na tym obszarze. Siedziba Kościoła jest w Petersburgu.

źródło: luteranie.pl
źródło fotografii: Ewangelicko-Luterański Kościół Ingrii w Rosji

Komentowanie niedozwolone.