Ogłoszenia parafialne – 2. NIEDZIELA PRZED POSTEM 04.02.2024

Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych.”     Hbr 3,15

Prowadzenie: ks. Łukasz Ostruszka, mgr teol. Filip Lipiński

NABOŻEŃSTWA:

Niedziela Przedpostna (11.02.2024)
Wieliczka – godz. 08:00
Kraków – godz. 10:00
(po nabożeństwie kawiarenka zborowa – ul. Grodzka 62)
Kraków – godz. 12:00
(nabożeństwo rodzinne – przed nabożeństwem, o godz. 11:30 zapoznanie dzieci z organami prowadzone przez organistę Rafała
Monitę)
Kraków – godz. 19:00

OGŁOSZENIA

1. Terminarz spotkań tygodniowych:
• Kolejne spotkanie Studentówki po przerwie egzaminacyjnej na uczelniach, a więc na początku marca.
• Kolejne spotkanie kręgu modlitewno-medytacyjnego odbędzie się w poniedziałek 5 lutego o godz. 18:30 w Diakonii.
• Zapraszamy na „Godzinę biblijną”, która odbędzie się w najbliższy wtorek 23 stycznia o godz. 17:00 w Centrum
Parafialnym.
• Próba chóru parafialnego w środę o godz. 18:00 w Diakonii. Chórek dziecięcy spotyka się zgodnie z harmonogramem
przekazywanym rodzicom na WhatsAppie.
• Najbliższe spotkanie kręgu srebrnej generacji odbędzie się w czwartek 8 lutego o godz. 16:00 w Diakonii.
• Najbliższe Spotkanie z Wiarą (grupa 4) odbędzie się w czwartek 8 lutego o godz. 18:00 w Centrum Parafialnym.
Zajmiemy się tematem „Prawo kościelne – istota współodpowiedzialności”.
• Młodzieżówka zaprasza na spotkania w piątki o 18:00 w sali młodzieżowej Centrum Parafialnego.
• Lekcje religii w punkcie katechetycznym w Centrum Parafialnym odbywają się zgodnie z harmonogramem.
2. Inne informacje i zapowiedzi:
• Wszystkich chętnych do włączenia się w organizację Światowego Dnia Modlitwy zapraszamy na spotkanie
wprowadzające, które odbędzie się w piątek 9 lutego o godz. 17:00 w Centrum Parafialnym (ul. Grodzka 60).
• Zakończyliśmy zbiórkę ofiar na pomoc niesioną na granicy polsko-białoruskiej. Całą kwotę, czyli 8455,70 zł
przekażemy na konto Klubu Inteligencji Katolickiej, którego wolontariusze działają na miejscu. Dziękujemy za
wsparcie tej inicjatywy.
• Polecamy nową wystawę w kościele pt. „Barwa i dźwięk w kościele św. Marcina w Krakowie”, która prezentuje
eksponaty, dokumenty, zdjęcia i wiadomości związane z organami i witrażem. Wystawę przygotowała Aleksandra
Rzońca przy wsparciu Iwony Czajki. Za tydzień po nabożeństwie krótkie wprowadzenie.
• W ostatnią niedzielę zebraliśmy ofiarę w wysokości 1 267,90 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Parafialnej całą kwotę
przekazaliśmy na zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziękujemy za zaangażowanie.
• Z karty zapowiedzi podajemy, że w związek małżeńskich wstąpić chcą Mateusz Pęcak, ur. w Krakowie, syn Józefa
i Małgorzaty, wyznanie ewangelickie i Marharyta Deshchenko, ur. w Lozowie w Ukrainie, córka Serhii i Halyny,
wyznanie prawosławne. Ślub odbędzie się w sobotę 10 lutego o godz. 14:00 w naszym kościele na Grodzkiej

Komentowanie niedozwolone.