Modlitwa o Łotwę – 28.01.2024

28 stycznia – modlitwa o Łotwę

Łaskawy Boże, wszechmogący Panie, przychodzimy dziś przed Twój Święty Majestat, aby dziękować Ci za łotewskie Kościoły ewangelickie. Dziękujemy za wszelkie dobre dzieła, których się podejmują. Dziękujemy za ich długą historię i świadectwo wiary.

Wiemy, że Kościoły zmagają się z licznymi trudnościami natury materialnej, z sekularyzacją i obojętnością. Dlatego prosimy Cię łaskawy Panie, obdarzaj mądrością wszystkich duchownych. Inspiruj i zachęcaj ich do ofiarnej służby. Stawiaj na ich drodze życzliwych ludzi, by mogli bez przeszkód budować w duchu Ewangelii swoje zbory i utrzymywać w należytym stanie świątynie i budynki parafialne.

Obdarzaj swoim błogosławieństwem wszystkie parafie i wiernych. Spraw, by w swoich wspólnotach mogli odnajdywać pociechę i wsparcie, by mogli być dla innych świadectwem wiary i miłości. Pobłogosław kraj – Łotwę, pomóż łagodzić napięcia narodowościowe i polityczne. Ośmielamy się o to prosić w Imieniu Księcia Pokoju, Jezusa Chrystusa. Amen.

Sytuacja na Łotwie

Łotwę zamieszkuje blisko 2 miliony mieszkańców. Tylko 62% ludności to etniczni Łotysze. Bardzo znaczącą mniejszość, aż 27% mieszkańców stanowią Rosjanie, 11% to pozostałe 8 mniejszości etnicznych. Łotwa już od XVI w. była krajem luterańskim. Obecnie blisko 700 tysięcy mieszkańców to luteranie.

Do Światowej Federacji Luterańskiej należą:

Kościół Ewangelicko-Luterański Łotwy liczy 250 tysięcy wiernych. Kościół tworzą jedna archidiecezja i dwie diecezje, 300 parafii, w których pracuje ponad 130 duchownych i ponad 80 ewangelistów.

Łotewski Ewangelicko-Luterański Kościół na świecie liczy niewiele ponad 20 tysięcy wiernych. Kościół powstał w wyniku emigracji połowy duchownych luterańskich w momencie zajęcia Łotwy przez Sowietów.

Źródło: luteranie.pl
Źródło fotografii: Łotewski Ewangelicko-Luterański Kościół na świecie

Komentowanie niedozwolone.