Modlitwa o Litwę – 21.01.2024

21 stycznia 2024 – modlitwa o Litwę

Kochany Ojcze, dzisiaj chcemy modlić się o Litwę, jej mieszkańców oraz Kościół Ewangelicko-Luterański Litwy.  Dziękujemy Ci za ten piękny kraj, z którym złączeni jesteśmy wspólną historią. 

Dziękujemy za Litwinów, za ich otwartość i gotowość do tworzenia różnorodnej wspólnoty. Błogosław ich starania o wzajemne zrozumienie, szacunek i współpracę.

Szczególnie dziękujemy za naszych braci i siostry z Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Litwy. Błogosław ich świadectwo wiary w Jezusa Chrystusa, wspieraj ich służbę w społeczeństwie, gotowość do głoszenia Ewangelii i zaangażowanie w pomoc potrzebującym. Niech Duch Święty prowadzi ich na każdym etapie ich drogi. 

Panie, prosimy Cię o dobre relacje pomiędzy Polakami i Litwinami. Sprawy by nasze narody zabiegały o pokój w Europie i na świecie. Rozjaśnij serca ludzi, aby szukali pokoju, porozumienia i współpracy. Ucz nas jak mamy sobie wybaczać i wzajemnie się wspierać. 

Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen

Sytuacja na Litwie

Litwa jest jednym z trzech krajów bałtyckich. Słynie z malowniczych krajobrazów: jezior i lasów. Kraj zamieszkuje niespełna 3 miliony ludzi. Blisko 85% mieszkańców to Litwini, pozostałe liczące się mniejszości narodowe to: Polacy, Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy.

Ponad 83% Litwinów jest wyznania rzymskokatolickiego. Protestanci stanowią blisko 1,5% wszystkich mieszkańców. Luteranizm litewski sięga czasów Reformacji i pierwszego luterańskiego państwa jakim od 1525 r. były Prusy Książęce.

Kościół Ewangelicko-Luterański Litwy skupia w swoich szeregach 19 tysięcy wiernych w 56 parafiach. W okresie stalinowskim Kościół był represjonowany, a jego przedstawicieli uważano za Niemców, nawet jeśli w rzeczywistości byli rdzennymi Litwinami. Wielu wiernych i duchownych zostało deportowanych, zginęło lub wyemigrowało. Ponad 70% kościołów luterańskich zostało zamkniętych lub zniszczonych, majątek Kościoła został zagarnięty. Po 1991 r. Kościołowi udało się odzyskać większość budynków i majątku kościelnego. Współcześnie Kościół prowadzi szeroką działalność diakonijną wspierając m.in. uchodźców z Ukrainy, potrzebujące dzieci i seniorów.

Źródło: luteranie.pl
Źródło fotografii: Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčia

Komentowanie niedozwolone.