Modlitwa o Estonię – 14.01.2024

14 stycznia 2024 – modlitwa o Estonię

Panie nasz, przychodzimy do Ciebie, by szczególnie dziś podziękować Ci za nasze siostry i braci z Estonii. Tworzą w tym kraju jedną z największych społeczności religijnych i jako Kościół luterański, swym oddziaływaniem wpływają nie tylko na życie jego członków ale i całego społeczeństwa.

Estonia, jako państwo powstało po I wojnie światowej i przechodziło różne koleje losu. Również tamtejszy Kościół luterański przeżywał chwile wzlotów i upadków. Prosimy Cię Panie, byś nadal go wzmacniał, byś utwierdzał jego wiernych w pewności, że jesteś Bogiem cudów i dotrzymujesz swoich obietnic. Pomóż im, w tak zlaicyzowanym kraju, być przykładem i zachęceniem dla wszystkich, którzy w tym świecie poszukują swojej drogi. Daj, by wiara w Ciebie, Jedynego Pana i Zbawiciela mogła kształtować nowe pokolenia luteran, na tym północno – wschodnim krańcu Europy.

Prosimy Cię, Panie o Twoją ochronę, szczególnie w obecnej sytuacji geopolitycznej, gdzie nasi współwyznawcy z Estonii są narażeni na ataki ze strony najbliższego sąsiada, Rosji. Nie pozwól, by cokolwiek mogło zagrozić ich bezpieczeństwu. Oddajemy ich Twojej opiece, z ufnością, że będziesz ich strzegł i prowadził.  Amen

Sytuacja w Estonii

Estonię zamieszkuje przeszło 1,3 mln ludności. Wśród mniejszości etnicznych największą grupę – przeszło 25% społeczeństwa stanowią Rosjanie. Jest to najbardziej wysunięte na wschód państwo zachodnie, należące do UE i NATO. Charakteryzuje się dynamicznym rozwojem gospodarczym, cyfryzacją społeczeństwa i silnym zaangażowaniem w integrację europejską.

Według spisu powszechnego z 2011 r. tylko około 30% mieszkańców Estonii deklaruje przynależność wyznaniową, natomiast około 54% nie identyfikuje się z żadną religią. 15 % ludności to prawosławni, 14% luteranie, niewielką grupę stanowią członkowie pozostałych Kościołów protestanckich.

Estoński Kościół Ewangelicko-Luterański skupia 180 tysięcy wiernych (Estończyków, Łotyszów, oraz inne mniejszości narodowe). Strukturę kościelną tworzy ponad 160 parafii podzielonych na 3 diecezje krajowe i jedną zagraniczną (Kanada). Od uzyskania niepodległości Kościół uważany był za narodowy, choć formalnie nie posiada takiego statusu. Estońscy luteranie są bardzo aktywni w kwestiach relacji międzynarodowych i międzywyznaniowych.

Źródło: luteranie.pl

Źródło grafiki: Sekretarz Generalna ŚFL ks. Anne Burghardt

Komentowanie niedozwolone.