Delegacja z naszej parafii w Genewie

Delegacja osób odpowiedzialnych w Polsce za organizację Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej, które odbyło się we wrześniu w Krakowie, wzięła udział w podsumowaniu tego wydarzenia.

W spotkaniu w Genewie uczestniczyli Jolanta Palowska, sekretarz Rady Parafialnej i reprezentantka naszej parafii w komitecie krajowym przygotowującym zgromadzenie oraz ks. Łukasz Ostruszka, proboszcz krakowskiej parafii.

Obrady zorganizowano w Centrum Ekumenicznym w Genewie, w którym mieszczą się siedziby m.in. Światowej Federacji Luterańskiej i Światowej Rady Kościołów.