Komitet organizacyjny podsumował ZO ŚFL

W czwartek obradował w Krakowie krajowy komitet organizacyjny Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej. Wspólnie z Maryssą Camado, koordynatorką zgromadzenia, podsumował wydarzenie.
Przypomnijmy, że naszą reprezentantką w komitecie była Jolanta Palowska, której jeszcze raz dziękujemy za służbę. W spotkaniu podsumowującym uczestniczył również ks. Łukasz Ostruszka.
Pamiętajmy w naszych modlitwach o wszystkich Kościołach, których przedstawiciele odwiedzili nas we wrześniu.

Komentowanie niedozwolone.