Otworzyliśmy punkt pomocy Diakonii Katastrophenhilfe

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Krakowie wspólnie z Diakonią Polską i Diakonią Katastrophenhilfe z Niemiec rozpoczęła w minionym tygodniu kolejny etap programu pomocy pieniężnej dla najbardziej potrzebujących uchodźców z Ukrainy. W Krakowie ruszył punkt wsparcia w rejestracji do programu.

Punkt wsparcia zlokalizowany został w naszej sali diakonijnej i działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00. Później przestrzeń wykorzystywana jest do celów parafialnych. To miejsce, które na co dzień służy m.in. dzieciom uczęszczającym na lekcje religii w punkcie katechetycznym, chórzystom, seniorom, młodzieży i uczestnikom Spotkań z Wiarą, a w niedzielę zamienia się w kawiarenkę zborową. 

W pierwszych dniach działania w punkcie Diakonii Katastrophenhilfe pojawiło się kilkaset osób. W punkcie pracuje obecnie sześć osób, w tym dwie należące do naszej Parafii i dwie uchodźczynie korzystające z centrum noclegowego prowadzonego przez krakowski zbór. 

Kilka słów o programie

Program wsparcia finansowego jest przeznaczony dla uchodźców z Ukrainy znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Ma na celu zaspokojenie ich podstawowych potrzeb w perspektywie krótkoterminowej. O pomoc w ramach tego programu mogą wnioskować uchodźcy, którzy przyjechali do Polski po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie 24 lutego 2022 r., są zarejestrowani w Polsce, nigdy nie otrzymywali podobnej pomocy z jakiejkolwiek organizacji i znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Aby ubiegać się o pomoc, należy umówić się poprzez platformę sontse.org na spotkanie, które odbędzie się punktach wsparcia w rejestracji. Po weryfikacji tożsamości, uchodźcy otrzymają kod referencyjny, dzięki któremu będą mogli złożyć wniosek o pomoc na platformie sontse.org.

To kolejny etap programu pomocy pieniężnej dla uchodźców z Ukrainy, prowadzonego przez Diakonię Polską i Diakonie Katastrophenhilfe.

Fot. Michał Karski / Diakonia Polska

Plakat 3

Plakat 2

Komentowanie niedozwolone.