Rada Parafialna powołała prezydium i komisje

W minionym tygodniu odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Parafialnej, podczas którego radni wybrali prezydium. Przypomnijmy, że rada wprowadzona została w urząd w niedzielę 8 stycznia 2023 r.

Skład prezydium Rady:

 • ks. Łukasz Ostruszka – prezes
 • Anna Płonka – kurator (wiceprezes)
 • Joanna Godfrejów – skarbnik
 • Jolanta Palowska – sekretarz

Rada powołała ponadto cztery komisje:

Komisję ds. misji i ewangelizacji

 • Anna Płonka
 • Patrycja Prostak
 • Marcin Król
 • Bartosz Kwiatkowski

Komisję ds. dobroczynności

 • Anna Płonka
 • Joanna Godfrejów
 • Krystyna Laskowska
 • Lucyna Pomierny-Chamioło

Komisję ds. dziedzictwa historycznego i kulturowego

 • Jolanta Palowska
 • Marcin Gajownik
 • Bartosz Kwiatkowski

Komisję ds. gospodarczych

 • Joanna Godfrejów
 • Patrycja Prostak
 • Marcin Gajownik
 • Marcin Król

Poniżej znajduje się kalendarz planowanych posiedzeń w 2023 r. Oprócz spotkań w tych terminach organizowane będą również w miarę potrzeb posiedzenia nadzwyczajne.

Terminarz spotkań Rady Parafialnej:

18.01.2023

01.02.2023

01.03.2023

05.03.2023

10.05.2023

07.06.2023

05.07.2023

02.08.2023

06.09.2023 

04.10.2023

08.11.2023

06.12.2023

Prosimy, abyście pamiętali o nowej Radzie Parafialnej w swoich modlitwach.

Komentowanie niedozwolone.