Pamiętaj o składce parafialnej 1 proc.

Przypominamy o opłacaniu składek parafialnych i dziękujemy tym, którzy robią to regularnie. Dzięki temu wspólnie, jako społeczność krakowskich ewangelików, możemy działać i służyć.
W najbliższych latach czeka nas sporo wyzwań. Poszukujemy nowych sposobów dotarcia z Ewangelią do współczesnego człowieka, służymy tym, którzy potrzebują wsparcia i towarzyszenia, staramy się właściwie zadbać o to, co wybudowali i stworzyli nasi przodkowie. Do realizacji celów duchowych i materialnych potrzebne są nam środki.
Czym jest składka parafialna?
Wierni Kościoła Ewangelickiego zobowiązani są do opłacania tzw. składek parafialnych, które pozwalają funkcjonować zarówno Parafii, jak i całemu Kościołowi. Zasady opłacania składek reguluje Regulamin Parafialny przyjęty przez Synod Kościoła. Zgodnie z nim każdy członek Parafii, który został konfirmowany albo wstąpił do Kościoła i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wynosić nie mniej niż 1 proc. jego dochodu. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może obniżyć wysokość składki parafialnej lub zwolnić z tego obowiązku pojedynczych parafian, np. osoby przeżywające okresowe trudności finansowe. Osoby opłacające składki posiadają prawo głosu, a także czynne i bierne prawo wyborcze.
Rada Parafialna ustaliła ostateczny termin opłacania składek kościelnych za rok ubiegły, czyli 2022 r. na 31 stycznia 2023 r.
Składkę można uregulować osobiście w kancelarii parafialnej lub przelewem bankowym. Ofiary wpłacane przelewem na konto bankowe Parafii można odliczyć w deklaracji PIT w następnym roku. W tytule przelewu należy zapisać: „darowizna na cele kultu religijnego”.
DANE DO PRZELEWU
 
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Krakowie
ul. Grodzka 58
31-044 Kraków
Alior Bank: 46 2490 0005 0000 4530 5126 4142

Komentowanie niedozwolone.