Ogłoszenia parafialne – 3. NIEDZIELA PO EPIFANII 22.01.2023

Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i z południa, i zasiądą w Królestwie Bożym.Łk 13,29

Prowadzenie: ks. Łukasz Ostruszka, mgr teol. Filip Lipiński

W minionym tygodniu odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Parafialnej, podczas którego radni wybrali prezydium w następującym składzie:

ks. Łukasz Ostruszka – prezes
Pani Anna Płonka – kurator (wiceprezes)
Pani Joanna Godfrejów – skarbnik
Pani Jolanta Palowska – sekretarz

Rada powołała ponadto cztery komisje:

Komisję ds. misji i ewangelizacji
Komisję ds. dobroczynności
Komisję ds. dziedzictwa historycznego i kulturowego
Komisję ds. gospodarczych

Prosimy, abyście pamiętali o nowej Radzie Parafialnej w swoich modlitwach.

NABOŻEŃSTWA:

Ostatnia Niedziela po Epifanii – 29.01.2023
Wieliczka – godz. 8:00
Kraków – godz. 10:00
(kawiarenka zborowa w Diakonii – ul. Grodzka 62)
Kraków – godz. 19:00

• Zapraszamy na wydarzenia związane z obchodami kolejnego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Dziś o godz. 19:00 Krakowskie Centralne Nabożeństwo Ekumeniczne w Bazylice Ojców Jezuitów na ul. Kopernika. Kazanie wygłosi ks. Łukasz Ostruszka.
• Wszystkie przyszłotygodniowe nabożeństwa w naszej parafii będą nabożeństwami Słowa, a więc bez Komunii Świętej. Poprowadzi je Pan Filip Lipiński, ks. Łukasz Ostruszka wylatuje na nabożeństwo w Holandii w ramach duszpasterstwa Polaków żyjących w tym kraju.

INNE WYDARZENIA

1. Terminarz spotkań tygodniowych:
• Studentów i młodzież pracującą w wieku do 25 lat zapraszamy do zaangażowania się w Ewangelickie Duszpasterstwo Akademickie. Więcej informacji udziela Pan Filip Lipiński.
• Próba chóru parafialnego w najbliższą środę o godz. 18:00 w sali Diakonii.
• Klub Seniorów zaprasza na spotkanie w czwartek 26 stycznia o godz. 16:00 w sali Diakonii. Będzie to spotkanie urodzinowe.
• Najbliższa Godzina Biblijna w czwartek 26 stycznia o godz. 18:00 w kancelarii parafialnej, w sali okrągłego stołu.
• Najbliższe Spotkanie z Wiarą dla osób zainteresowanych Kościołem Ewangelickim (grupa 1) odbędzie się w czwartek 26 stycznia o godz. 18:00 w sali Diakonii. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach kolejnych grup prosimy i kontakt z proboszczem.
• Młodzieżówka spotyka się w piątek o godz. 18:00.
• Zajęcia grupy konfirmacyjnej i lekcje religii w punkcie katechetycznym odbywają się według stałego harmonogramu.

2. Przypominamy, że dziś o 16:30 odbędzie Spotkanie Kobiet. Nasza parafianka Marta Sztwiertnia przedstawi relację ze swojej podróży przez Amerykę Południową.

3. Polskie Towarzystwo Ewangelickie zaprasza na spotkanie 29 stycznia o godz. 12:15 w sali Diakonii. Tematem spotkania będą plany działań na bieżący rok. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Więcej informacji udziela Pan Bogusław Tondera.

4. Międzynarodowy ruch na rzecz zaprzestania zbrojnych konfliktów „Food not bombs” wydaje w każdą niedzielę posiłki i pomoc materialną osobom w trudnej sytuacji życiowej. Zachęcamy do zapoznania się z tą inicjatywą. Więcej informacji udziela dyrygent naszego chóru – Pan Łukasz Laxy.

POZOSTAŁE INFORMACJE

5. Pracujemy nad modernizacją systemu transmisji wideo z naszych nabożeństw. W związku z tym zbieramy środki na zakup nowego sprzętu i oprogramowania. Dary na ten cel można przekazywać do skrzynki wystawionej przy kolumnie w tylnej części kościoła lub poprzez przelew bankowy. W przypadku wyboru przelewu prosimy o dopisek „wideo”. Za każdy rodzaj wsparcia dziękujemy.

6. W ostatnią niedzielę zebraliśmy w naszym kościele ofiarę w wysokości 645,50 zł. Za każdy dar serdecznie dziękujemy.

7. Dziękujemy wszystkim osobom płacącym regularnie składki parafialne, które zgodnie z prawem naszego Kościoła powinny wynosić nie mniej niż 1 proc. dochodu. Osoby opłacające składki posiadają prawo głosu, a także czynne i bierne prawo wyborcze. Rada Parafialna ustaliła ostateczny termin opłacania składek kościelnych za rok ubiegły na 31 stycznia 2023 r.

Przypominamy, że składkę można uregulować osobiście w kancelarii parafialnej lub przelewem bankowym. Ofiary wpłacane przelewem na konto bankowe Parafii można odliczyć w deklaracji PIT w następnym roku. W tytule przelewu należy zapisać: „darowizna na cele kultu religijnego”.

Leave a Reply