Ogłoszenia parafialne – 2. NIEDZIELA PO EPIFANII 15.01.2023

Z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską.” J 1,16

Prowadzenie: ks. Łukasz Ostruszka, mgr teol. Filip Lipiński

NABOŻEŃSTWA:

3. Niedziela po Epifanii – 22.01.2023
Wieliczka – godz. 8:00
Kraków – godz. 10:00
(kawiarenka zborowa w Diakonii – ul. Grodzka 62)
Kraków – godz. 12:00
(nabożeństwo rodzinne z Komunią Świętą dla dzieci)
Kraków – godz. 19:00

• Zapraszamy na wydarzenia związane z obchodami kolejnego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Nabożeństwo w naszym kościele odbędzie się w najbliższy czwartek o godz. 18:00. Polecamy również udział w nabożeństwach w innych kościoła w Krakowie. Szczegóły na plakacie, na naszej stronie internetowej i na Facebooku.

INNE WYDARZENIA

1. Terminarz spotkań tygodniowych:
• Ewangelickie Duszpasterstwo Akademickie zaprasza na spotkanie studenckie, które odbędzie się we wtorek 17 stycznia o godz. 19:30 w sali Diakonii.
• Próba chóru parafialnego w najbliższą środę o godz. 18:30 w sali Diakonii.
• Klub Seniorów zaprasza na spotkanie w czwartek 26 stycznia o godz. 16:00 w sali Diakonii. Będzie to spotkanie urodzinowe.
• Najbliższa Godzina Biblijna w czwartek 26 stycznia o godz. 18:00 w kancelarii parafialnej, w sali okrągłego stołu.
• Najbliższe Spotkanie z Wiarą dla osób zainteresowanych Kościołem Ewangelickim (grupa 1) odbędzie się w czwartek 26 stycznia o godz. 18:00 w sali Diakonii. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszymi duszpasterzami.
• Młodzieżówka spotyka się w piątek o godz. 18:00.
• Próby chórku dziecięcego są na razie zawieszone.
• Zajęcia grupy konfirmacyjnej i lekcje religii w punkcie katechetycznym odbywają się według stałego harmonogramu.

2. Zapraszamy na kolejne Spotkanie Kobiet, które odbędzie się w niedzielę 22 stycznia o godz. 16:30 w sali Diakonii. Nasza parafianka Marta Sztwiertnia przedstawi relację ze swojej podróży przez Amerykę Południową. Dodatkowo zapewniamy pyszną kawę, smakołyki i ciekawe rozmowy. Ze względu na ograniczone możliwości lokalowe prosimy o zapisy w kancelarii parafialnej lub pod adresem lp.ei1701286172naret1701286172ul@wo1701286172kark1701286172. Lista otwarta jest do 18 stycznia. Więcej informacji na temat spotkania udziela Aneta Ostruszka.

3. Międzynarodowy ruch na rzecz zaprzestania zbrojnych konfliktów „Food not bombs” wydaje w każdą niedzielę posiłki i pomoc materialną osobom w trudnej sytuacji życiowej. Zachęcamy do zapoznania się z tą inicjatywą. Więcej informacji udziela dyrygent naszego chóru – Pan Łukasz Laxy.

POZOSTAŁE INFORMACJE

4. Pracujemy nad modernizacją systemu transmisji wideo z naszych nabożeństw. W związku z tym zbieramy środki na zakup nowego sprzętu i oprogramowania. Dary na ten cel można przekazywać do skrzynki wystawionej przy kolumnie w tylnej części kościoła lub poprzez przelew bankowy. W przypadku wyboru przelewu prosimy o dopisek „wideo”. Za każdy rodzaj wsparcia dziękujemy.

5. Dziękujemy wszystkim osobom płacącym regularnie składki parafialne, które zgodnie z prawem naszego Kościoła powinny wynosić nie mniej niż 1 proc. dochodu. Osoby opłacające składki posiadają prawo głosu, a także czynne i bierne prawo wyborcze. Rada Parafialna ustaliła ostateczny termin opłacania składek kościelnych za rok ubiegły na 31 stycznia 2023 r.

Przypominamy, że składkę można uregulować osobiście w kancelarii parafialnej lub przelewem bankowym. Ofiary wpłacane przelewem na konto bankowe Parafii można odliczyć w deklaracji PIT w następnym roku. W tytule przelewu należy zapisać: „darowizna na cele kultu religijnego”.

Komentowanie niedozwolone.