Biblia połączyła ludzi różnych wyznań

W dniach 23-24 października w kościele ewangelickim w Krakowie odbywał się ekumeniczny Maraton Biblijny, który był częścią Małopolskich Ekumenicznych Dni Biblijnych. Wydarzenie organizowane jest przez Radę Dialogu Archidiecezji Krakowskiej i krakowski oddział Polskiej Rady Ekumenicznej.

Maraton rozpoczął się w niedzielę 23 października o godz. 15:00. Obecnych w kościele chrześcijan rożnych wyznań przywitali ks. Łukasz Ostruszka, proboszcz krakowskiej parafii ewangelickiej oraz ks. Bartosz Norman z Kościoła Polskokatolickiego, przewodniczący oddziału PRE. Symbolicznie czytanie Nowego Testamentu w tłumaczeniu Biblii Ekumenicznej zainaugurował Prymas Polski abp Wojciech Polak z Kościoła Rzymskokatolickiego, który wcześniej poprowadził zebranych w modlitwie i udzielił błogosławieństwa dla tegorocznej edycji maratonu. Kolejne rozdziały Ewangelii św. Mateusza przeczytali reprezentanci PRE i Rady Dialogu, a później wszyscy chętni, którzy uprzednio zadeklarowali swoją gotowość w ogólnodostępnym formularzu internetowym.

O godz. 19:00 odbyło się ekumeniczne nabożeństwo, którego przewodnim słowem było hasło tegorocznej edycji Dni Biblijnych, czyli werset z Ewangelii św. Jana: A tego, który do mnie przychodzi, nie odrzucę (J 6,37). W czasie nabożeństwa Słowo Boże rozważali duchowni związani z krakowskim ruchem ekumenicznym: ks. prof. Łukasz Kamykowski, ks. Andrzej Pietrzyk SJ i brat diakon Paweł Jamróz OP z Kościoła Rzymskokatolickiego, ks. Bartosz Norman z Kościoła Polskokatolickiego oraz ks. Łukasz Ostruszka i Filip Lipiński z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Po rozważaniu wierni złączyli się we wspólnym dla chrześcijan Zachodu i Wschodu wyznaniu wiary i modlitwie zwieńczonej Ojcze nasz. Niedzielny cykl czytań trwał do godziny 22:00.

W poniedziałek 24 października czytania rozpoczęły się z samego rana. Od godziny 7:00  zgłoszone osoby wznowiły czytania z Ewangelii św. Łukasza. Do zakończenia maratonu następujące po sobie kolejne fragmenty Nowego Testamentu odczytywali wierni i duchowni z parafii różnych wyznań, przedstawiciele krakowskich stowarzyszeń, uczniowie szkół, przedstawiciele społeczności akademickiej oraz wszyscy chętni. Maraton przyciągał w mury kościoła zaciekawionych przechodniów, którzy siadając w ławkach przysłuchiwali się słowom Pisma Świętego.

Ostatnie dwa fragmenty Nowego Testamentu odczytali ks. prof. Robert Tyrała, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz ks. bp Robert Chrząszcz, biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej, który również poprowadził wiernych w modlitwie i udzielił błogosławieństwa. Słowa podziękowań i pożegnań wypowiedział również ks. Bartosz Norman.

Maraton Biblijny jest realizowaną od wielu lat krakowską inicjatywą ekumeniczną, jednoczącą chrześcijan różnych tradycji przy wspólnym dla nich wszystkich tekście Pisma Świętego. Podstawą czytań jest wydana przez Towarzystwo Biblijne w Polsce Biblia Ekumeniczna – przekład Biblii wydany w 2018 roku, współtworzony przez tłumaczy z różnych Kościołów. W czytaniach może wziąć udział każda osoba, która dokona zgłoszenia za pośrednictwem formularza internetowego. Lektorzy czytają przez 10 minut następujące po sobie fragmenty Pisma Świętego.

 

Autor: Filip Lipiński

Komentowanie niedozwolone.