Światowa Federacja Luterańska wspiera uchodźców w Krakowie

W czwartek 3 listopada 2022 r., Urząd Miasta Krakowa, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce i Fundacja LWF w Polsce, we współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska rozpoczną dystrybucję żywności i artykułów higienicznych o łącznej wartości 1 490 000 zł przeznaczonych dla ukraińskich uchodźców w mieście.

Ta współpraca jest przykładem działań podmiotów krajowych i lokalnych w odpowiedzi na obecny kryzys humanitarny związany z wojną w Ukrainie.

To również kolejny wkład społeczności ewangelickiej w pomoc uchodźcom. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Krakowie na samym początku wojny uruchomiła centrum noclegowe, z którego do tej pory skorzystało 100 osób. Krakowscy ewangelicy udzielają pomocy na różnych płaszczyznach: noclegowej, żywnościowej, administracyjno-prawnej i zawodowej.

Aby wspierać ukraińskich uchodźców Służba Światu ŚFL, humanitarny wydział Światowej Federacji Luterańskiej (Lutheran World Federation), utworzyła nowe biuro i na gruncie polskim rozszerzyła działalność jako Fundacja LWF w Polsce. Udało się to dzięki wsparciu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i wielu jego parafii.

W czwartek 3 listopada o godz. 10.00 w Magazynie Pomocy UMK przy ul. Bartników 10a delegacja oficjalnie rozpocznie dystrybucję. Obecni będą:

– Julius Kibet (kierownik zespołu, Fundacja LWF w Polsce)

– Lea Gillabert (specjalistka ds. komunikacji, Fundacja LWF w Polsce) kontakt: gro.d1709564727lrown1709564727areht1709564727ul@tr1709564727eball1709564727ig.ae1709564727L1709564727

– Samuel Dypczyński (pracownik ds. zaopatrzenia i logistyki, Fundacja LWF w Polsce)

– ks. Łukasz Ostruszka (proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie)

– Joanna Godfrejów (kurator Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie)

– Hm. Mariusz Siudek (komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP)

– Maria Wojtacha (dyrektor Centrum Wielokulturowego, Internationaler Bund Polska)

Produkty będą wydawane w dwu punktach dystrybucji dla uchodźców przy ul. Daszyńskiego 16 oraz ul. Nowaka Jeziorańskiego 1.

Światowa Federacja Luterańska to organizacja międzynarodowa, która zrzesza 149 Kościołów luterańskich w 99 krajach czyli blisko 80 milionów luteran na świecie. Kościoły członkowskie ŚFL łączy wspólne luterańskie dziedzictwo i świadectwo o wyzwalającej łasce Boga. Jako światowa wspólnota Kościołów, Kościoły członkowskie ŚFL żyją i pracują razem na rzecz sprawiedliwości, pokoju i pojednania na świecie: https://www.lutheranworld.org/

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce jest jednym z członków założycieli Światowej Federacji Luterańskiej (1947). Liczy ponad 60 tysięcy członków. Jest zorganizowany w sześciu diecezjach. W 133 parafiach pracuje 160 duchownych (mężczyzn i kobiet). Zwierzchnikiem Kościoła jest bp Jerzy Samiec: www.luteranie.pl

Komentowanie niedozwolone.