Modlitwa o Szwajcarię i Liechtenstein – 29.10.2023

29 października – modlitwa o Szwajcarię i Liechtenstein

O Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Ci za piękno Szwajcarii i Liechtensteinu, za te kraje pełne gór, jezior i malowniczych krajobrazów. Dziękujemy Ci za ich mieszkańców różnorodnych pod względem wyznania, języka i kultury, ale jednocześnie zjednoczonych w poszukiwaniu pokoju i wspólnego dobra.

Błagamy Cię, abyś obdarzył ich mądrością, aby rozwijali swoje wspólnoty, wzmacniając więzi między różnymi grupami wyznaniowymi czy etnicznymi. Niech istniejące różnice staną się źródłem wzajemnego wzbogacenia, a wzajemny szacunek niech będzie fundamentem ich społeczeństw.

Błogosław także luteranki i luteran. Niech składane przez nich świadectwo o Chrystusie będzie źródłem nadziei i miłości dla wszystkich, którzy Go szukają. Niech Twój Duch Święty napełnia ich serca miłością, cierpliwością i zrozumieniem dla innych. O wszystko to prosimy w imię Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.

Sytuacja w Szwajcarii
Kraj zamieszkuje ponad 8,6 miliona mieszkańców. Mimo, że Szwajcaria jest matecznikiem ewangelicyzmu reformowanego, większość mieszkańców to rzymscy katolicy (36,5%). Reformowani stanowią 24,5% mieszkańców. Prawie 6% należy do innych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Muzułmanie to 5,2% mieszkańców. Natomiast ¼ Szwajcarów deklaruje brak przynależności wyznaniowej.

Sytuacja w Księstwie Liechtensteinu 
Państwo położone między Austrią a Szwajcarią. Zamieszkuje je prawie 40 000 osób. Rzymski katolicyzm jest zgodnie z konstytucją religią państwową i wyznawany  jest przez 76% mieszkańców kraju. Około 9% obywateli to protestanci, z czego większość to luteranie. Ponadto kilkaset obywateli jest wyznania prawosławnego. W Liechtensteinie żyje także stosunkowo duża diaspora muzułmańska – ponad 2 tys. osób.

Federacja Ewangelicko-Luterańskich Kościołów Szwajcarii i Księstwa Lichtensteinu istnieje od 1967 roku, zrzesza pięć parafii luterańskich w: Bazylei, Bernie, Genewie i Zurychu (Szwajcaria) oraz Vaduz (Liechtenstein) i liczy niecałe 4 tysiące wiernych. Każda z parafii ma swój własny charakter wynikający z historii jej powstania, z jej lokalnego kontekstu, a także z różnic językowych. Parafie posługują się m.in. językiem niemieckim, fińskim, angielskim, duńskim, norweskim.

Źródło: luteranie.pl
Źródło fotografii: Luther Kirche Zürich

Komentowanie niedozwolone.