Powitanie Filipa Lipińskiego w Krakowie

W niedzielę 11 września podczas nabożeństwa głównego powitaliśmy w naszej Parafii nowego praktykanta – Pana Filipa Lipińskiego, magistra teologii, który od 1 września odbywa w naszej Parafii praktykę kandydacką przygotowującą do ordynacji na duchownego. Pan Lipiński pochodzi z Bełchatowa. Ukończył etnologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz teologię na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Ponadto studiował na Uniwersytecie Jyväskylä w Finlandii oraz na Uniwersytecie w Lipsku, gdzie kontynuuje studia doktoranckie w zakresie historii Kościoła. Przez ostatnie trzy lata pracował na stanowisku katechety w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu. Przybył  do nas z żoną Sandrą oraz córką Emmą.

W tę samą niedzielę powitaliśmy również w naszej parafii ks. Semko Korozę, który w październiku zostanie wprowadzony w posługę biskupa Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i razem z dotychczasowym biskupem – ks. Markiem Izdebskim będzie sprawował opiekę duchową nad ewangelikami reformowanymi w Krakowie.

Komentowanie niedozwolone.