„Znaki Nadziei” z wizytą w Krakowie

Przedstawiciele „Znaków Nadziei” odwiedzili Kraków po dwuletniej przerwie. Prezes stowarzyszenia ks. Hermann Düringer i dyrektor biura Daria Schefczyk spotkali się z ks. Łukaszem Ostruszką, żeby rozmawiać o wznowieniu programu wolontariackiego w krakowskiej parafii.

 

„Znaki Nadziei” wysyłały przed laty młodych ludzi z Niemiec na taki wolontariat i są zainteresowane wznowieniem tego programu.

 

Stowarzyszenie „Znaki Nadziei” („Zeichen der Hoffnung”) powstało w 1977 r. z inicjatywy niemieckich Kościołów ewangelickich. Głównym celem działalności jest niesienie pomocy ofiarom przemocy narodowego socjalizmu, szczególnie byłym więźniom obozów koncentracyjnych. Dzieje się to poprzez organizowanie wsparcia materialnego, wczasów, a także opieki na starość.

 

Nasi partnerzy zaangażowali się także w zbiórkę środków na organizację pomocy uchodźcom z Ukrainy, którą koordynuje Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce. Ks. Łukasz Ostruszka przedstawił działania krakowskiej parafii w tym zakresie.

 

asd

Komentowanie niedozwolone.