Ogłoszenia na 24 luty 2019 r. – 2. Niedziela przed Postem (Sexagesimae – 60 dni przed Wielkanocą)

W niedzielę za tydzień, 3 marca nabożeństwa odbędą się
• W Wieliczce o g. 8:00,
• W Krakowie o g. 10:00 i o g. 12:00.

Dzisiaj, po porannym nabożeństwie, ok. g. 11:15, Krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie z cyklu „Podróże ewangelików”. Tym razem – Izrael oraz Prusy Królewskie. Spotkanie odbędzie się w diakonii.
Dzisiaj wieczorem, Polskie Towarzystwo Bachowskie zaprasza na kolejny koncert, który odbędzie się w naszym kościele o godz. 18:00.
26 lutego (wtorek) Macierz Ziemi Cieszyńskiej zaprasza sympatyków na spotkanie w diakonii na g. 17:00.
28 lutego (czwartek) o g. 16:00 odbędzie się kolejne urodzinowe spotkanie seniorów w diakonii.
W piątek, 1 marca o godz. 18:00, w kaplicy Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, przy ul. Długiej 3, odbędzie się nabożeństwo Światowego Dnia Modlitwy.
Zajęcia tygodniowe w parafii:
Lekcje religii – wg ustalonego planu.
W środę – próba zespołu wokalnego w diakonii o g. 17:30
– spotkanie studentów o g. 19:00

Z innych ogłoszeń:
• Zachęcamy do zgłaszania się do czytania tekstów biblijnych podczas naszych nabożeństw.
• Kolekta z nabożeństw z zeszłego tygodnia to 385 zł. Środki zostały przeznaczone na potrzeby diakonii parafialnej.

Komentowanie niedozwolone.