Ogłoszenia parafialne na 6 stycznia 2019 r. – Święto Epifanii

Za tydzień w niedzielę, 13 stycznia nabożeństwa odbędą się:
 W Wieliczce o godz. 8°°,
 W Krakowie o godz. 10°° i o godz. 12°°.
Za tydzień 13 stycznia w niedzielę odbędzie się w Wieliczce, w kościele św. Klemensa pierwsze nabożeństwo ekumeniczne, z udziałem naszego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. To nabożeństwo daje początek tegorocznemu Tygodniowi Modlitw o Jedność Chrześcijan. Początek – o godz. 16°°, ul. Zamkowa 7. Zapraszamy serdecznie do udziału członków naszej Parafii.
Za tydzień w niedzielę, 13 stycznia Polskie Towarzystwo Ewangelickie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się po porannym nabożeństwie w punkcie diakonijnym ok. 11:15. Tematem spotkania będą sprawy organizacyjne. Omówione będą także kwestie wspólnych wyjazdów w 2019 r.
10 stycznia (czwartek) o godz. 18°° – studium biblijne w diakonii, przy ul. Grodzkiej 62/3.
Lekcje religii – według ustalonego planu.

Z innych ogłoszeń:
 Zachęcamy do zgłaszania się do czytania tekstów biblijnych podczas nabożeństw o godz. 10°° oraz o godz.12°°.
 Kolekta z ostatnich nabożeństw, to jest: 30.XII, 31.XII 2018 r. oraz z 1.I 2019 wyniosła 595 zł i została przeznaczona na potrzeby diakonii parafialnej.

Z karty żałobnej:
Dnia 1 stycznia 2018 r., w wieku 90 lat zmarła śp. Anna Kubisz z domu Bonar. (ur. dn. 11.05. 1928 r. w Wieliczce). Zmarła przebywała w Domu Opieki w Bytomiu-Miechowicach.
Pogrzeb zmarłej odbędzie się 8 stycznia (wtorek) o godz. 11°° w Krakowie, na cmentarzu Podgórskim.

Komentowanie niedozwolone.