Ogłoszenia parafialne na 16 grudnia 2018 r. – 3. Niedziela w Adwencie

Nabożeństwa w najbliższym tygodniu:
19 grudnia w środę o godz. 17°° w Krakowie – Tygodniowe nabożeństwo adwentowe,
23 grudnia w niedzielę:
– w Wieliczce o godz. 8°°
– w Krakowie o godz. 10°° (nie będzie nabożeństwa o godz. 12°° ze względu na
spotkanie Adwentowe seniorów).
Nabożeństwa w okresie Świąt Bożego Narodzenia w Wieliczce i w Krakowie:
24 grudnia (poniedziałek) w Wigilię Narodzenia Pańskiego:
– w Krakowie o godz. 16°° godz. 22°°
25 grudnia (wtorek) w 1. Dzień Świąt Narodzenia Pańskiego:
– w Wieliczce o godz. 8°° w Krakowie o godz. 10°°
26 grudnia (środa) w 2. Dzień Świąt Narodzenia Pańskiego:
– w Krakowie o godz. 10°°

Dzisiaj po nabożeństwie porannym odbędą się rekolekcje dla parafian, na temat: „Adwentowe refleksje z zamku Wartburg”, które poprowadzi dr Jerzy Sojka. W tym samym czasie zapraszamy na rekolekcje dzieci.
18 grudnia (wtorek) o godz. 18³° odbędzie się koncert chóru z Anglii „Choir Kent College”, w repertuarze będzie muzyka na Adwent i Boże Narodzenie. Wstęp wolny.
W niedzielę 23 grudnia, po nabożeństwie porannym, odbędzie się spotkanie Adwentowe dla seniorów w sali parafialnej, przy Grodzkiej 62.
5 stycznia 2019 r. (sobota) o godz. 11°° będzie miała miejsce ordynacja na urząd diakona naszej praktykantki – Wiktorii Matloch. Uroczystość odbędzie się w kościele Jezusowym w Cieszynie. Parafia organizuje transport z Krakowa do Cieszyna 5 stycznia. Chętni parafianie mogą zapisywać się na wyjazd w kancelarii parafialnej. Wyjazd o godz. 8°°, powrót w godzinach popołudniowych.
Z innych ogłoszeń:
 Do nabycia są świece wigilijne, w ramach akcji: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – są sprzedawane przed wejściem do kościoła po nabożeństwach.
Prowadzimy również sprzedaż w kancelarii parafialnej: opłatków wigilijnych, Kalendarzy Ewangelickich, książeczek „Z Biblią na co dzień”, kalendarzy ściennych.
 Przyjmujemy już wpłaty na prenumeratę czasopisma „Zwiastun” na 2019 r. Roczna prenumerata to 120 zł, półroczna – 60 zł.
 Na podstawie uchwały rady parafialnej z dnia 11 marca 2015 r. w oparciu o §2 punkt 5, §7 punkt 1, §8 punkt 1 Regulaminu Parafialnego, przypominamy i prosimy o uregulowanie składki parafialnej za rok bieżący do dnia 31 grudnia. Wpłata po tym terminie, spowoduje iż dana osoba nie zostanie umieszczona na liście uprawnionych do głosowania. Związane jest to z koniecznością, weryfikacji oraz zatwierdzenia listy przez radę parafialną, przed sprawozdawczym zgromadzeniem parafialnym.
 Kolekta z ostatnich nabożeństw wyniosła 312 zł. Środki zostały przekazane na potrzeby diakonii parafialnej.
Zajęcia tygodniowe:
Zajęcia lekcji religii wg ustalonego planu.
Środa – od godz. 18°° próba zespołu wokalnego w diakonii

Komentowanie niedozwolone.