Ogłoszenia parafialne na 2 grudnia 2018 r. – 1. Niedziela w Adwencie

Najbliższe nabożeństwa:
W środę 5 grudnia:
 W Krakowie o godz. 17:00 – tygodniowe nabożeństwo adwentowe
W niedzielę, 9 grudnia:
 W Wieliczce o godz. 8:00,
 W Krakowie o godz. 10:00 – nabożeństwo ewangelicko – reformowane (poprowadzi je ks. Michał Jabłoński), oraz o godz. 12:00.

Za dwa tygodnie, 16 grudnia po porannym nabożeństwie odbędą się rekolekcje dla parafian oraz rekolekcje dla dzieci.
Od dzisiaj można zaopatrzyć się w świece wigilijne – będą sprzedawane przed kościołem po nabożeństwach. W kancelarii parafialnej są do nabycia: opłatki wigilijne, książki: „Z Biblią na co dzień” na 2019 r. w cenie 13 zł, książkowy „Kalendarz Ewangelicki” na 2019 – 32 zł oraz kalendarz ścienny 2019 – 3 zł.
W kancelarii parafialnej są już przyjmowane wpłaty na prenumeratę czasopisma „Zwiastun” na 2019 r. Roczna prenumerata to 120 zł, półroczna – 60 zł.
Na podstawie uchwały rady parafialnej z dnia 11 marca 2015 r. w oparciu o §2 punkt 5, §7 punkt 1, §8 punkt 1 Regulaminu Parafialnego, przypominamy i prosimy o uregulowanie składki parafialnej za rok bieżący do dnia 31 grudnia. Wpłata po tym terminie, spowoduje iż dana osoba nie zostanie umieszczona na liście uprawnionych do głosowania. Związane jest to z koniecznością, weryfikacji oraz zatwierdzenia listy przez radę parafialną, przed sprawozdawczym zgromadzeniem parafialnym.
 Kolekta z ostatnich nabożeństw wyniosła 252 zł, została przeznaczona na potrzeby diakonii parafialnej.
 Zachęcamy do zgłaszania się do czytania tekstów biblijnych podczas nabożeństw o godz. 10:00 oraz o godz.12:00.
Zajęcia tygodniowe:
Zajęcia lekcji religii wg ustalonego planu.

Środa – od godz. 17:30 – próba zespołu wokalnego w diakonii
– od godz. 19:00 – spotkanie studenckie w diakonii
Czwartek – od godz. 18:00 – studium biblijne w diakonii

Komentowanie niedozwolone.