Ogłoszenia parafialne na 17 czerwca 2018 r. – 3. Niedziela po Trójcy Świętej

Za tydzień w niedzielę, 24 czerwca odbędą się nabożeństwa:
 W Wieliczce o godz. 8:00,
 W Krakowie o godz. 10:00 – Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne. Zostaną na nim przedstawione dwie uchwały do zatwierdzenia: sprawozdanie finansowe z działalności gospodarczej Parafii za 2017 rok, oraz uchwała w sprawie wynajęcia miejsca na dachu budynku, przy ul. Gdowskiej 41 w Wieliczce,
 Nabożeństwa o godz. 12:00 nie będzie.

21 czerwca (czwartek) – o godz. 20:00 zachęcamy do uczestnictwa w „Modlitwie Taize o Jedność Kościoła” – w kościele św. Marcina.

Za tydzień, 24 czerwca o godz. 18:00 zapraszamy na koncert Polskiego Towarzystwa Bachowskiego. W programie m.in. utwory Bacha, Mendelssohna, Brahmsa, Schuberta. Wystąpią artyści: Michał Jung – organy, Marcin Wolak – baryton, Michał Białko – organy.
28 czerwca (czwartek) o godz. 16:00 zapraszamy seniorów na spotkanie urodzinowe do diakonii.

Z innych ogłoszeń:
 Wszystkie aktywności tygodniowe oraz lekcje religii i zajęcia szkółki niedzielnej są zawieszone na okres wakacyjny.
 Centrum Misji i Ewangelizacji naszego Kościoła serdecznie zaprasza od 30 czerwca do 8 lipca na Tydzień Ewangelizacyjny do Dzięgielowa pod hasłem: „Pragniesz?”. W programie m.in. wykłady biblijne, seminaria, spotkania ewangelizacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wieczorne koncerty. Dokładny program Tygodnia jest dostępny w kancelarii.
 W kancelarii parafialnej można nabyć książkę pt. „Reformacja w Krakowie (XVI-XVII wiek)”, są to materiały z sesji naukowej 6 maja 2017 r. Cena – 18 zł
 Zachęcamy do zgłaszania się do czytania tekstów biblijnych podczas nabożeństw o godz. 10:00 i 12:00.
 Kolekta z ostatnich nabożeństw wyniosła 459,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na potrzeby diakonii parafialnej.

Komentowanie niedozwolone.