Ogłoszenia parafialne na 1 lipca 2018 r. – 5. Niedziela po Trójcy Świętej

Nabożeństwa niedzielne za tydzień odbędą się:
 W Wieliczce o godz. 8:00,
 W Krakowie o godz. 10:00 i o godz. 12:00

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zakupu książki pt. „Reformacja w Krakowie (XVI-XVII wiek)” – są to materiały z sesji naukowej 6 maja 2017 r., w cenie 18 zł. Dostępne w kancelarii parafialnej.
Kolekta z dzisiejszej niedzieli, także z dwóch niedziel następnych zostanie w całości przeznaczona na leczenie ks. proboszcza Dariusza Lika z Zielonej Góry. Oprócz tego jest przygotowana lista na zbiórkę dla ks. Lika – w kancelarii parafialnej.
 Zachęcamy do zgłaszania się do czytania tekstów biblijnych podczas nabożeństw o godz. 1000 i 1200.
 Kolekta z ostatniego nabożeństwa (z godz. 10:00) wyniosła 129,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na potrzeby diakonii parafialnej.

Komentowanie niedozwolone.