Ogłoszenia parafialne na 13 maja 2018 r. 6. Niedziela po Wielkanocy (Exaudi – Słuchaj, Panie, głosu mego! Ps 27,7)

Niedzielne nabożeństwa za tydzień, 20 maja – w 1-szy Dzień Świąt Zesłania Ducha Św. odbędą się:

 W Wieliczce o godz. 8:00,
 W Krakowie o godz. 10:00 (2-ga część egzaminu konfirmacyjnego), i o godz. 12:00 – nabożeństwo rodzinne z komunią
21 maja w poniedziałek, w 2-gi Dzień Świąt Zesłania Ducha Św. – nabożeństwo o godz. 17:00 w Krakowie.
17 maja w czwartek o godz. 20:00 odbędzie się koncert organowy w wykonaniu prof. Władysława Szymańskiego – w ramach XIII Dni Muzyki Feliksa Mendelssohna.
19 maja w sobotę o godz. 19:00 zapraszamy na koncert orkiestry kameralnej Uniwersytetu Pedagogicznego.
21 maja w poniedziałek, w 2-gi Dzień Świąt Zesłania Ducha Św. – nabożeństwo o godz. 17:00 w Krakowie.
24 maja w czwartek o godz. 16:00 zapraszamy seniorów na spotkanie urodzinowe marcowych, kwietniowych i majowych jubilatów. Spotkanie odbędzie się w diakonii, przy ul. Grodzkiej 62/3.
Trwa zbiórka na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa. Ofiary można wpłacać na listę wyłożoną w Kancelarii Parafii. Pozostał jeszcze tydzień (ofiary składamy do Zesłania Ducha Świętego – do 20 maja).
 Zachęcamy do zgłaszania się do czytania tekstów biblijnych podczas nabożeństw o godz. 10:00 i 12:00.
 Kolekta z ostatnich nabożeństw wyniosła 404,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na potrzeby diakonii parafialnej.

Zajęcia tygodniowe w parafii:
Lekcje religii wg ustalonego planu.

w środę od godz. 17:00 próba zespołu wokalnego w diakonii
od godz. 19:00 spotkanie studentów w diakonii
w czwartek od godz. 17:30 studium biblijne w diakonii.

Komentowanie niedozwolone.