Ogłoszenia parafialne na 22 kwietnia 2018 r. – 3. Niedziela po Wielkanocy (Jubilate – Radośnie wystawiajcie Boga…Ps 66,1)

Nabożeństwa w niedzielę za tydzień, 29 kwietnia odbędą się:
 W Wieliczce o godz. 8:00,
 W Krakowie o godz. 10:00 i o godz. 12:00.

Dzisiaj, po głównym nabożeństwie, ok. godz. 11:15 Polskie Towarzystwo Ewangelickie zaprasza do diakonii na spotkanie z „Poezją Psalmów”.
24 kwietnia we wtorek Macierz Ziemi Cieszyńskiej zaprasza sympatyków na spotkanie do diakonii na godz. 18:00.
Spotkanie urodzinowe seniorów, które miało się odbyć w czwartek 26 kwietnia jest o d w o ł a n e. Nowy termin spotkania urodzinowego jubilatów z marca, kwietnia i maja to 24 maja (czwartek) godz. 16:00.
27 kwietnia w piątek o godz. 18:00 w diakonii odbędzie się spotkanie grupy Kraków-Roden. Pan Tomasz Srokowski przedstawi temat: „Dziedzictwo reformacyjne w filozofii wolności Hegla”.
Za tydzień w niedzielę 29 kwietnia, w trakcie obu nabożeństw zaśpiewają chóry z Niemiec. Na pierwszym będzie to chór z Berlina, na drugim – chór z Cottbus.
Również za tydzień w niedzielę zapraszamy na koncert organizowany przez Polskie Towarzystwo Bachowskie.
Trwa zbiórka na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa. Ofiary można wpłacać na listę wyłożoną w Kancelarii Parafii. Zebrane środki są rozdzielane pomiędzy parafie, które złożyły wcześniej wnioski o subwencje na cele budowlane i remontowe. Rozdział funduszy jest zatwierdzany przez Zebranie Delegatów. W tym roku obrady Delegatów BPGA odbędą się w Parafii Jawor (diecezja wrocławska) dnia 31 maja 2018.
 Zachęcamy do zgłaszania się do czytania tekstów biblijnych podczas nabożeństw o godz. 10:00 i 12:00.
 Kolekta z ostatnich nabożeństw (z 15.04.) wyniosła 752 zł. Środki zostaną przeznaczone na potrzeby diakonii parafialnej.
Zajęcia tygodniowe w parafii:
Lekcje religii wg ustalonego planu.
W środę od godz. 18:00 próba zespołu wokalnego w diakonii
od godz. 19:00 spotkanie studentów w diakonii
w czwartek od godz. 17:30 studium biblijne w diakonii.

Komentowanie niedozwolone.