Ogłoszenia parafialne na 15 kwietnia 2018 r. – 2. Niedziela po Wielkanocy (Misericordias Domini – Pełna jest ziemia łaski Pana. Ps 33,5)

W niedzielę za tydzień, 22 kwietnia, nabożeństwa odbędą się:
 W Wieliczce o godz. 800,
 W Krakowie o godz. 1000 oraz o godz. 1200 – nabożeństwo rodzinne.

Dzisiejsze oprowadzanie po wystawie, po nabożeństwie porannym, zostaje odwołane.

16 kwietnia, tj. jutro (poniedziałek) o godz. 1700 zapraszamy na spotkanie kobiet do diakonii, przy ul. Grodzkiej 60/3.
Za tydzień w niedzielę, 22 kwietnia Polskie Towarzystwo Ewangelickie zaprasza, po nabożeństwie głównym ok. godz. 1115, na „Spotkanie z poezją Psalmów”. Miejsce: punkt diakonijny przy ul. Grodzkiej 60/3.
26 kwietnia, w czwartek o godz. 1600 odbędzie się spotkanie urodzinowe marcowych i kwietniowych jubilatów w diakonii.
Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa w Polsce rozpoczyna kolejną już zbiórkę funduszy na pomoc parafiom, które ze względu na brak środków finansowych nie mogą samodzielnie remontować kościołów, kaplic, sal katechetycznych czy plebanii. Zbiórka trwa od Wielkanocy do Zesłania Ducha Świętego. Ofiary można wpłacać na listę wyłożoną w Kancelarii Parafii. Zebrane środki są rozdzielane pomiędzy parafie, które złożyły wcześniej wnioski o subwencje na cele budowlane i remontowe. Rozdział funduszy jest zatwierdzany przez Zebranie Delegatów. W tym roku obrady Delegatów BPGA odbędą się w Parafii Jawor (diecezja wrocławska) dnia 31 maja 2018.
 Zachęcamy do zgłaszania się do czytania tekstów biblijnych podczas nabożeństw o godz. 1000 i 1200.
 Kolekta z ostatnich nabożeństw (z 8.04.) wyniosła 343 zł. Środki zostaną przeznaczone na potrzeby diakonii parafialnej.
 Nasi parafianie, zarówno z Krakowa, jak i z Wieliczki brali czynny udział w zbieraniu funduszy, które mają pomóc ludziom najbardziej potrzebującym – dzieciom i dorosłym:
 podczas ekumenicznej akcji „Skarbonka Diakonijna 2018”, która zaczęła się od Środy Popielcowej i trwała do Wielkanocy, zebrano 674, 77 zł
 w Niedzielę Palmową 25 marca zebrano 735 zł – dla Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
 w Wielki Piątek 30 marca – z dwóch nabożeństw w Krakowie (o g. 1000 i o 1700) oraz z Wieliczki zebrano ogółem 2 859,70 zł, z przeznaczeniem na pomoc dla Polskiej Akcji Humanitarnej.
Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za okazane serce.

Zajęcia tygodniowe w parafii:
Lekcje religii wg ustalonego planu.
W środę od godz. 1800 próba zespołu wokalnego – w diakonii, przy ul. Grodzkiej 62/3
 od godz. 1900 spotkanie studentów w diakonii
w piątek od godz. 1700 spotkanie młodzieży – w diakonii.

Komentowanie niedozwolone.