Ogłoszenia na 6 sierpnia 2017 r. – 8. Niedziela po Trójcy Świętej

Za tydzień, w niedzielę, 13 sierpnia nabożeństwa:
– W Wieliczce o godz. 8:00,
– W Krakowie o godz. 10:00 oraz o godz. 12:00.

Zapraszamy dzisiaj wieczorem na godz. 18:00 na cotygodniowy koncert w kościele pt. „Wieczór na cztery ręce”, przy organach artyści: Jakub Woszczalski / Krzysztof Musiał. W programie utwory Bacha, Mozarta, Merkela.

Za tydzień, w niedzielę 13 sierpnia o godz. 1800 odbędzie się koncert „Arcydzieła muzyki kameralnej” – skrzypce, altówka.

Kolekta z zeszłego tygodnia, z nabożeństw wyniosła 333,40 zł. Została przeznaczona na potrzeby diakonii parafialnej.

Nadal jest aktualny projekt „Okna” zainicjowany przez Diakonię Kościoła E – A – pomoc charytatywna na wyprawki szkolne dla dzieci z rodzin słabych socjalnie, na rok szkolny 2017 / 2018. Wpłaty dowolnych ofiar można dokonać na konto Diakonii. W ulotki z nr konta Diakonii można zaopatrzyć się przy wyjściu z kościoła.

Komentowanie niedozwolone.