Pólkolonie z językiem angielskim.

W dniach 24 – 30 lipca 2017 będą odbywać sie  w naszej parafii półkolonie z językiem angielskim.

Półkolonie te są adresowane dla dzieci w wieku szkolnym – ze szkół podstawowych. Udział w nich jest bezpłatny.

Oprócz prowadzących zajęcia z USA, dziećmi zajmować sie będą także wolontariusze z naszej parafii.  Wszystkie zajęcia odbywać sie będą w nowych salach parafialnych, oraz częściowo np. na Plantach (spacery, zajęcia ruchowe). Planujemy zajęcia w godzinach 9:00 – 16:00, jednak jest to do ustalenia. W trakcie zajęć przewidziany jest wspólny posiłek – obiad dla wszystkich uczestników.

Ramowy schemat dnia zawiera zazwyczaj:

  • lekcje biblijną, werset, naukę pieśni;
  • zajęcia językowe związane z lekcja biblijną;
  • Warsztaty (taneczne, kreatywne, muzyczne – zależności od grupy);
  • zajęcia sportowe;
  • konkursy, wspólne gry.

Bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich, którzy dysponują czasem wolnym w przyszłym tygodniu do zgłaszania udziału dzieci w naszych półkoloniach, są jeszcze wolne miejsca!

Kontakt telefoniczny: Izabela Adamczyk-Pagano  – +48 601 948 497

Komentowanie niedozwolone.