Ogłoszenia na 14 maja 2017 r. – 4. Niedziela po Wielkanocy (Cantate – Śpiewajcie Panu pieśń nową„. Ps 98,1)

Za tydzień 21 maja nabożeństwa niedzielne odbywają się:

– w Wieliczce o godz. 800,

– w Krakowie o godz. 1000 i 1200,

– w Krakowie o godz. 1500 nabożeństwo rodzinne.

 

Dzisiaj o godz. 1800 zapraszamy na koncert zorganizowany przez Akademię Muzyczną w Krakowie. W programie będą utwory Jana Sebastiana Bacha, a wystąpi Zespół wokalny Wydziału Wokalno-Aktorskiego oraz Zespół kameralny Katedry Muzyki Dawnej.

 

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Krakowie – organizator Krakowskich Dni Biblijnych – zaprasza na kuratorskie zwiedzanie wystawy oraz wykład Towarzystwa Biblijnego, które odbędą się 27 maja (sobota) w godzinach od 13.00 do 15.00 w salach parafialnych przy ul .Grodzkiej 62 .

Zapraszamy również na koncert Kolegium Muzyki Ewangelickiej tego dnia na godz. 1700 do kaplicy metodystycznej przy ul. Długiej 3. Po koncercie zapraszamy na spacer pn. „Biblijny Kraków”.

W niedzielę 28 maja po nabożeństwach – o 11.15 i 13.15 – można będzie zwiedzać wystawę biblijną, po której oprowadzać będą kuratorki z Towarzystwa Biblijnego.

18 czerwca (niedziela) w czasie nabożeństwa o godz. 1000 odbędzie się uroczyste wprowadzenie nowo wybranej Rady Parafialnej oraz pożegnanie ustępującej. W związku z tym zostają odwołane w tym dniu nabożeństwa: w Wieliczce oraz nabożeństwo w Krakowie o godz. 1200.

  • Jak co roku, wszystkie parafie naszego Kościoła rozpoczynają zbiórkę na fundusz Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa, która potrwa do Zielonych Świąt. Ofiary na ten cel można składać w kancelarii parafialnej.

Zebrane środki na fundusz BPGA są rozdzielane pomiędzy parafie, które złożyły wcześniej wnioski o subwencje na cele budowlane i remontowe. Rozdział ten jest zatwierdzany przez Zebranie Delegatów.

  • Kolekta z nabożeństw z niedzieli 7 maja to kwota: 484,00 PLN. Kolekta została przeznaczona na potrzeby diakonii parafialnej.

Zajęcia tygodniowe w Parafii:

Zajęcia lekcji religii odbywają się w punkcie diakonijnym, przy ul. Grodzkiej 62/3 – harmonogram bez zmian.

  • Środa od godz. 1930   spotkanie studenckie w diakonii, Grodzka 62/3
  • Czwartek        od godz. 1730  studium biblijne w diakonii
  • Piątek               od godz. 1700  spotkanie młodzieżowe w diakonii
  • Sobota            od godz. 1800  próba zespołu wokalnego w diakonii.

 

 

Z karty żałobnej:

W pierwszą rocznicę śmierci wspominamy śp. IZABELĘ  WIATER, ur. 8 lutego 1957 r. w Cieszynie. Śp. Izabela Wiater zmarła w Krakowie 13 maja 2016 r., 16 maja 2016 r. w kościele św. Marcina odbyło się nabożeństwo żałobne, pochowana została w Nowym Jorku.

Wspominają: matka, siostra i bracia z rodzinami.

Komentowanie niedozwolone.