Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2017

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
organizowany przez Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu UPJPII Duszpasterstwo Ekumeniczne Archidiecezji Krakowskiej
Krakowski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Klub Inteligencji Katolickiej w Krakowie
22–29 stycznia 2017

Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas (por. 2 Kor 5,14–20)

PROGRAM NABOŻEŃSTW EKUMENICZNYCH W KRAKOWIE
Niedziela 15 I 2017, g. 16.00
– kościół św. Klemensa w Wieliczce, ul. Zamkowa 7 z udziałem przedstawicieli Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE TYGODNIA MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Niedziela 22 I 2017, g. 10.00
Liturgia święta i nabożeństwo z udziałem przedstawicieli innych Kościołów w cerkwi prawosławnej, ul. Szpitalna 24
Nabożeństwo w kościele Świętego Krzyża, ul. Świętego Krzyża 23 – g. 18.00 z udziałem przedstawicieli Kościoła Prawosławnego
Poniedziałek 23 I 2017 – kościół św. Floriana ul. Warszawska 1 c – g. 18.00 z udziałem przedstawicieli Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego
– kościół św. Szczepana ul. Sienkiewicza 19 – g. 18.00 z udziałem przedstawicieli Kościoła Polskokatolickiego
Wtorek 24 I 2017,  g. 17.00 kaplica Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego ul. Długa 3
Środa 25 I 2017, g.17.00 kościół ewangelicko-augsburski św. Marcina ul. Grodzka 56
Czwartek 26 I 2017, g.17.00 Oficjum o jedność– kościół św. Barbary (prowadzi wspólnota Chemin Neuf) Mały Rynek
Piątek 27 I 2017 , g.17.00 – kościół polskokatolicki ul. Miechowity 19

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE TYGODNIA MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Niedziela 29 I 2017, g. 15.30 Nabożeństwo ekumeniczne pod przewodnictwem ks. kardynała Stanisława Dziwisza Sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE

Czwartek 26 I 2017, g. 17.00 – Oficjum o jedność, wspólnota Chemin Neuf, kościół pw. św. Barbary, Mały Rynek
g. 18.00 – „Ekumenizm praktyczny: Chemin Neuf i anglikanie (współpraca przy ŚDM i nie tylko)”, spotkanie ze wspólnotą Chemin Neuf, Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Sienna 5, I p.

Komentowanie niedozwolone.