Ogłoszenia na 8 stycznia 2017 r. – 1. Niedziela po Epifanii

W niedzielę za tydzień nabożeństwa w Wieliczce o g. 800, w Krakowie o g. 1000 oraz o g. 1200.

Dzisiaj po porannym nabożeństwie ok. g. 1100 Polskie Towarzystwo Ewangelickie, Oddział w Krakowie zaprasza na spotkanie w punkcie diakonijnym przy ul. Grodzkiej 62/3. Tematem spotkania będą: „Podróże ewangelickie Czechy-Niemcy-Szwajcaria-Izrael”.

Za tydzień, 15 stycznia o g. 1600 odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne w Wieliczce, w kościele św. Klemensa, ul. Zamkowa 7, z udziałem przedstawicieli naszego Kościoła. Jest to pierwsze z cyklu nabożeństw ekumenicznych Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Uroczyste rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan będzie miało miejsce 22 stycznia (niedziela) o g. 1000 w cerkwi prawosławnej, przy ul. Szpitalnej 24.

 Stałe zajęcia tygodniowe w parafii:

Lekcje religii będą odbywały się w nowych salach parafialnych przy ul. Grodzkiej 62.

Dla konfirmantów lekcje religii w punkcie diakonijnym, również przy ul. Grodzkiej 62/3.

W czwartek o g. 1730 – studium biblijne w punkcie diakonijnym.

  • W minioną niedzielę zebrano kolektę w wysokości 405 zł. Środki te zostały przeznaczone, jako ofiara noworoczna na Fundusz Socjalny – jest to ofiara ogólnokościelna, zarządzana corocznie przez Konsystorz Kościoła E-A w RP.

W dniu 29 stycznia 2017 r. (niedziela) o g. 1000 odbędzie się Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne.  W związku z tym nabożeństwo o g. 1200 w tym dniu jest odwołane.

Komentowanie niedozwolone.