Ogłoszenia na 15 stycznia 2017 r. – 2. Niedziela po Epifanii

Nabożeństwa za tydzień: w Wieliczce o g. 800, w Krakowie o g. 1000 oraz o g. 1200.

Dzisiaj o godz. 1600 odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne w Wieliczce, w kościele św. Klemensa, ul. Zamkowa 7, z udziałem przedstawicieli naszego Kościoła. Jest to prolog Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

17 stycznia, we wtorek o godz. 1700 odbędzie się spotkanie sympatyków Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, w punkcie diakonijnym przy ul. Grodzkiej 62/3.

19 stycznia, w czwartek odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne w kościele Starokatolickim Mariawitów w Gniazdowie. Kazanie wygłosi ks. Dawid Baron.

Za tydzień, 22 stycznia (niedziela) o godz. 1500 odbędzie się nabożeństwo rodzinne pn. „nowy początek”.

Również za tydzień, 22 stycznia (niedziela) o godz. 1000 nastąpi uroczyste rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, w cerkwi prawosławnej przy ul. Szpitalnej 24.

 W dniu 29 stycznia 2017 r. (niedziela) o g. 1000 odbędzie się Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne.  W związku z tym nabożeństwo o g. 1200 w tym dniu jest odwołane.

 

Stałe zajęcia tygodniowe w parafii:

Lekcje religii wg ustalonego harmonogramu – odbywają się w nowych salach parafialnych przy ul. Grodzkiej 62.

Dla konfirmantów lekcje religii odbywają się w punkcie diakonijnym przy ul. Grodzkiej 62/3.

W czwartek, 19 stycznia o godz. 1730 studium biblijne

W sobotę, 14 stycznia o godz. 1800 – próba zespołu wokalnego w diakonii.

  • Tydzień temu zebrano kolektę w wysokości: 352 zł. Kwota ta została przeznaczona na potrzeby diakonii parafialnej.

Przy wyjściu z kościoła jest do pobrania program nabożeństw ekumenicznych w Krakowie – od 22 do 29 stycznia.

Komentowanie niedozwolone.